Erhverv

Prisliste

Se prisliste – klik her

 

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse
Disse almindelige betingelser finder anvendelse i det om fang de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem
parterne.

2. Priser
Disse almindelige betingelser finder anvendelse i det om fang de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem
parterne.

3. Levering
Varerne læsses på vogn i løst mål, mængder opmåles i tons. Det kan lejlighedsvis forekomme at visse varer er udsolgte

4. Bigbag

Ved bestilling er det købers ansvar, at der bestilles den mængde, kvalitet og sortering som ønskes af køber. Afbestilling/returnering af ordre, kan kun finde sted i særlige tilfælde og mod forudgående aftale – køber afholder samtlige udgifter forbundet hermed. Alle bestillinger mailes til: bigbag@roskildestenoggrus.dk. Bestillinger modtaget før kl 12, kan som udgangspunkt afhentes efterfølgende dag efter kl 8.00.

5. Kvalitet
Certificerede/deklarerede materialer leveres iht. Deklarationen. Deklarationer udleveres ved henvendelse. Der tages lejlighedsvis sigteanalyser af de øvrige materialer, disse kan udleveres til kunder ved henvendelse. Såfremt der ønskes andre eller flere analyser skal dette oplyses ved bestilling og analyserne vil blive foretaget for købers egen regning.

6. Reklamation
Køber må straks ved modtagelsen sikre sig at leverede varer er mangelfri, og at vejesedlen er udfyldt korrekt. Eventuelle reklamationer over mangler og/eller mængder må fremsættes omgående skriftlig inden materialet tages i anvendelse, og inden aftale foreligger, må køber ikke disponere over det reklamerede parti eller dele deraf. Da alle varer er baseret på naturmaterialer, kan Roskilde Sten & Grus ApS ikke påtage sig ansvar for variationer inden for bestemte kvaliteter og specifikationer. I tilfælde af berettiget reklamation ombyttes de leverede varer uden beregning og yderlige krav af enhver art er uvedkommende for Roskilde Sten & Grus ApS.
Ved afhentning er det købers ansvar at der bestilles den kvalitet og sortering som var ønsket af køber. Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale, og mod at køber afholder samtlige udgifter forbundet hermed.

7. Opsigelse
Roskilde Sten & Grus ApS er berettiget til at opsige indgåede aftaler helt eller delvist hvis der foreligger en saglig grund for at Roskilde Sten & Grus ApS er forhindret i at opfylde aftalen eller opfyldelsen er blevet uforholdsmæssig byrdefuld for Roskilde Sten & Grus ApS.

En saglig grund kan være:

  • En gravetilladelse udløber, eller der opstår forhold, herunder myndighedskrav om eksempelvis arkæologi,
    fredning eller miljø, der gør råstofindvindingen umulig eller efter Roskilde Sten & Grus ApS vurdering urentabel.
  • Forekomsten viser sig ikke at indeholder de forudsatte råstoffer.
  • Roskilde Sten & Grus ApS nedlægger en indvindingslokation

Roskilde Sten & Grus ApS skal varsle opsigelsen tidligst muligt, men er ansvarsfri, uanset med hvilken frist opsigelsen kan gives i forhold til karakteren af den saglige grund.

 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne for nye kunder er: Netto kontant 15 dage.

 

Rabatstruktur

Rabatstrukturen hos RSG er fra 2021 ændret, hvilket betyder, at du som kunde har en god gennemskuelighed i prisfastsættelsen af sten og grus materialer, og derved være mere konkurrencedygtig i din prisfastsættelse af projekter.

Den kvalificerede rabat ligger fast i et år ad gangen, og denne bliver nu reguleret med virkning den 1. april og et år frem. Den kvalificerede rabat måles i perioden 1. marts – 28. februar med virkning den 1. april.

Med denne nye rabatstruktur, ønsker vi at gøre det langt mere enkelt at se hvilken netto pris man har på materialerne. Vi ønsker ligeledes et system, som belønner den loyale kunde som betaler til tiden og hvor man opnår en højere rabat jo mere man køber.

Mange virksomheder giver specialpriser og rabatter til nye kunder.
Dette ønsker vi ikke – vi ønsker tværtimod at styrke samarbejdet med vores nuværende kunder, så vi sammen kan udvikle vores forretninger og tilgodese de eksisterende og trofast samarbejdspartnere.

Jo større samhandel, jo bedre priser vil man kunne opnå hos Roskilde Sten og Grus ApS.

Indkøb hos Halsnæs Sten og Grus ApS og Fyn Sten og Grus ApS tæller med.

For at tilgodese de kunder, som også handler hos vores søsterselskaber, vil der i måleperioden til den kvalificerede rabat pr. 1. april, også blive medregnet køb i hele Roskilde Sten og Grus ApS koncernen, som også omfatter selskaberne Halsnæs Sten og Grus ApS og Fyn Sten og Grus ApS. Mængderne der indkøbes i afregningsperioden fra disse 2 lokationer, vil have en vægtning på 50% af den købte mængde til opgørelse af den kvalificerede rabat.

Rabatsatsen er betinget af, at alle samarbejdsbetingelser er overholdt. Hvis f.eks. betalingsbetingelserne ikke er overholdt, vil der blive afregnet en mindre rabat, som udregnes i henhold til de samlede overskredne antal dage.

Roskilde Sten og Grus ApS forbeholder sig retten til at ændre priserne på materialerne samt øvrige samarbejdsforhold. Der henvises til de enhver tid gældende ”Salgs- og leveringsbetingelser”.

 

Kvalitet

Vi har igennem mange år oparbejdet en stor erfaring indenfor produktion af råstoffer til bl.a. betonindustrien, mørtelindustrien, asfaltindustri og til diverse anlægsarbejder. Vi producerer derudover specialprodukter til bl.a. golfbaner og permeable anlæg.

Vi ønsker at producere materialer der lever op til, vores erhvervskunder og private kunders forventning, og desuden til gældende standarder. Tilslag til beton er CE-mærket og vores produktion af tilslag er certificeret af Dancert og testes iht. gældende standarder, øvrige materialer analyseres lejlighedsvis.

Vores 0-8 mm bundsikring kvalitet II er deklareret og testes iht. kravene i AAB Bundsikring.  0-32 mm Drænmix er deklareret iht. RSG´s FPC system.

Øvrige materialer testes lejlighedsvis.

Certificering med et link til Dancert http://www.dancert.dk/certificerede-virksomhederpersoner/

Deklarationer, Analyseresultater m.v.

Ydeevnedeklarationer, deklarationer og analyseresultater kan rekvireres ved henvendelse til Kvalitetschef Annette Dueholm på ad@roskildestenoggrus.dk eller info@roskildestenoggrus.dk.