Reetablering

Før gravemaskinerne gik i gang med at sikre materialer til Danmarks råstofbehov, var arealerne omkring Øde Hastrup Vej landbrugsmarker. Marker hvor landmanden brugte sprøjtemidler og biodiversiteten var meget begrænset.

Når en grusgrav er aktiv, er den en meget vigtig del af vores samfunds infrastruktur og opbygning, men er samtidig ikke den mest attraktive nabo, dog kan den grimme ælling engang i fremtiden, blive til den smukkeste svane. Her i grusgraven på Øde Hastrup Vej, gør vi meget ud af at have en god dialog med vores naboer, da der skal være plads til alle. Der kan være problematikker undervejs i graveperioden og de løses bedst ved dialog.

Vi bruger i dag op mod 12-15 tons grus, sand og sten om året pr indbygger, så vi kommer ikke udenom, at der i Danmark skal indvendes råstoffer. Når en grusgrav afsluttes og den sidste lastbil har forladt området, åbner der sig stort set uendelige muligheder, og ser man bort fra intensivt landbrug, er det kun fantasien som sætter grænserne for de færdiggravede arealer. Det er lodsejer som bestemmer hvad der herefter skal ske med området, ud fra den gældende lokalplan. I de tilfælde at graveområdet har ligget tæt på byen har mange kommuner rundt om i landet i fællesskab med lodsejeren, udviklet skønne boligområder der går hånd i hånd med naturen, aktivt udeliv, og hvad der ellers er givende for det pågældende område. I Roskilde er områder tæt på byen tidligere blevet til nye byområder, natur oaser eller erhvervs grunde med nye arbejdspladser.

Til forskel for et graveområde der ligger længere ude på landet, som f.eks. det nuværende Hedeland. Her har lokalområdet fået nye naturområder med fritidsaktiviteter og stor mulighed for en langt højere biodiversitet end tidligere. Begge dele giver god mening i forhold til placering og efterspørgsel.

Råstofindvinderen skal ifølge råstofloven udgrave alle brugbare materialer og herefter reetablere områderne i henhold til den gældende reetableringsplan.

En reetableringsplan kan ændre sig undervejs og kan være forskellig fra den ene til den anden gravetilladelse, afhængig af forekomsten på arealerne og ligeledes kan arealinteresserne også ændre sig undervejs. I forhold til arealerne ved Øde Hastrup har ønsket, behov og ideer ændret sig over tid fra både lokalsamfundet og lodsejer.

Da grusgraven med sin meget centrale placering i Roskilde, ligger mellem byerne Roskilde, Vindinge og Vor Frue samt ved foden af det kæmpestore naturområde Hedeland, er RSG et oplagt bindeled mellem alle områder.

At forbinde alle tre byer sammen, med et nyt spændende værdiskabende område, der kan imødekomme det stigende tilflyttertal, der fortsat er i udvikling, samt tilgodese det kæmpe vækstpotentiale der ligger i et område som er placeret klods op af en by som Roskilde. Dette vil kun give en positiv effekt og tilgang for alle, ikke mindst det naturskønne Hedeland, der huser alt lige fra golfklub, motor cross baner, ride/cykel og vandrestier til naturlegepladser, skibakke og amfiteateret.

Godt naboskab

Med vilje til dialog og vilje til at finde løsninger, kan vi sammen finde plads til både naboer og råstofindvindere. Roskilde Sten og Grus ApS har tilsluttet sig kodekset ”Godt naboskab”.

Læs mere her